Tag: Isaiah

Reading: Isaiah 9:2-7 Sermon: John 3:18-21 more...

Reading: Isaiah 43:8-13 Sermon: John 3:16-17 more...

Reading: Isaiah 53:4-11 Sermon: John 1:29-34 more...

Reading: Isaiah 40:3-11 Sermon: John 1:19-28 more...

Reading: Isaiah 53:6-10 Sermon: Luke 15:11-32 more...

Genesis 1:1-2 and Isaiah 40:21-26   more...

John 12:46 with special readings from Isaiah 9:6-7, Matthew 1:18-24, Luke 2:8b-14 & Luke 2:15-20 more...